[1]
V. Záhumenská, „Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí", Envigogika, roč. 9, č. 2, lis. 2014.