[1]
J. Dlouhá, „Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR", Envigogika, roč. 9, č. 2, pro. 2014.