[1]
J. Skalík, „Informovanost o změně klimatu a postoje dospívajících v České republice", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.