[1]
L. Winks, „Model RWL: pokus o diferencovaný rámec pro outdoorové vzdělávání k udržitelnosti", Envigogika, roč. 10, č. 3, pro. 2015.