[1]
M. Hickman, C. Beard, a A. Inkster, „Návrat do ráje: vztah starších horolezců k přírodním místům", Envigogika, roč. 10, č. 3, pro. 2015.