[1]
J. Dlouhá a J. Dlouhý, „Kompetence vysokoškolských učitelů pro udržitelný rozvoj – analýza situace v regionu střední a východní Evropy", Envigogika, roč. 10, č. 3, pro. 2015.