[1]
S. Svobodová a R. Kroufek, „Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda", Envigogika, roč. 11, č. 2, lis. 2016.