[1]
P. Hrubošová and J. Přerovská, “According to Czech Parents, Children Spend Little Time Outdoors”, Envigogika, vol. 11, no. 1, Oct. 2016.