[1]
J. Činčera a J. Holec, „Terénní výuka ve formálním vzdělávání", Envigogika, roč. 11, č. 2, pro. 2016.