[1]
J. Urban, T. Chabada, a J. Skalík, „Jaký efekt mají klimatické kampaně? Využití metodiky pro hodnocení dopadu klimatických kampaní", Envigogika, roč. 12, č. 2, pro. 2017.