[1]
J. Dlouhá, J. Dlouhý, a A. G. Barton, „Vzdělávání metodou e-learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího prostoru v interdisciplinární oblasti životního prostředí", Envigogika, roč. 5, č. 3, pro. 2010.