[1]
S. Janoušková, T. Hák, J. Maršák, a L. Pachmanová, „Charakter indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni", Envigogika, roč. 5, č. 3, pro. 2010.