[1]
E. Sokolíková a J. Andreska, „Současná podoba environmentální výchovy a její potenciál v ovlivňování environmentálního uvědomění žáků", Envigogika, roč. 16, č. 2, pro. 2021.