[1]
J. Činčera, „Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků", Envigogika, roč. 7, č. 2, zář. 2012.