[1]
S. Dvořáčková a R. Ryplova, „Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU", Envigogika, roč. 7, č. 3, pro. 2012.