[1]
J. Činčera, „Earth Education - Výchova o Zemi", Envigogika, roč. 1, č. 1, pro. 2006.