[1]
J. Dlouhá, „E-časopis - zaměření", Envigogika, roč. 1, č. 1, pro. 2006.