[1]
J. Činčera, „Problémy a příležitosti environmentální výchovy v České republice", Envigogika, roč. 1, č. 1, pro. 2006.