[1]
J. Dlouhá, „Indikátory jako nástroj evaluace pro oblast vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR", Envigogika, roč. 1, č. 1, pro. 2006.