Dlouhá, J. „Indikátory Pro Strategie environmentálního vzdělávání". Envigogika, roč. 2, č. 3, prosinec 2007, doi:10.14712/18023061.118.