Jančaříková, K. „Zpráva O Konferenci „Děti a zahrady“". Envigogika, roč. 5, č. 3, prosinec 2010, doi:10.14712/18023061.182.