Nečas, J. „Předvánoční zamyšlení Nad Hodnotami". Envigogika, roč. 2, č. 3, prosinec 2007, doi:10.14712/18023061.195.