Bezouška, A., a J. Činčera. „Vliv environmentální Profilace středních škol Na proenvironmentální Postoje a jednání Studentů". Envigogika, roč. 2, č. 3, prosinec 2007, doi:10.14712/18023061.20.