Dlouhá, J. „Úvodník 2008/III/2". Envigogika, roč. 3, č. 2, prosinec 2008, doi:10.14712/18023061.214.