Olšovský, J. „Metafyzika Subjektivity a života". Envigogika, roč. 3, č. 2, prosinec 2008, doi:10.14712/18023061.292.