Maršák, J. „Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje Realizace „práva vědět“". Envigogika, roč. 3, č. 2, prosinec 2008, doi:10.14712/18023061.31.