Huba, M. „Nad knižkou Genius Loci - (roz)hovory O Slovensku: Malý Pokus O Autorecenziu". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.310.