Prokešová, M. „Domov – proměny místa". Envigogika, roč. 3, č. 2, prosinec 2008, doi:10.14712/18023061.32.