Huba, M., a R. Medal. „Voľby 2012". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.349.