Envigogika, R. „Závery a odporúčania Z Konferencie Cesty K udržateľnejšej Budúcnosti". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.352.