Envigogika, R. „Vzniká Strategie vzdělávání 2020, Která Zcela opomíjí Pojem environmentální vzdělávání Nebo vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj". Envigogika, roč. 8, č. 1, květen 2013, doi:10.14712/18023061.381.