Kožíšek, F., a P. Pumann. „Léčiva V Pitné Vodě a Vliv médií". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.388.