Olšovský, J. „Myšlení a Netechnický přístup K věcem, Jejich chránění a Ohleduplné (básnické) zacházení S Nimi". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.389.