Dlouhá, J. „Otevření Ekocentra Dotek". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.400.