Kapitulčinová, D. „Úvodník". Envigogika, roč. 8, č. 4, prosinec 2013, doi:10.14712/18023061.420.