Kolářová, H. „Úvodník Bedrníku 2013/4". Envigogika, roč. 8, č. 5, prosinec 2013, doi:10.14712/18023061.422.