Rojík, P. „Holocén, Nebo antropocén?". Envigogika, roč. 8, č. 5, prosinec 2013, doi:10.14712/18023061.425.