Hermová, I. „Druhý život Tuchomyšle: Lokální Identita přesídlenců Z odtěžené Obce". Envigogika, roč. 9, č. 2, říjen 2014, doi:10.14712/18023061.435.