Jančaříková, K. „Zooasistence V Pedagogické Praxi". Envigogika, roč. 4, č. 3, prosinec 2009, doi:10.14712/18023061.44.