Záhumenská, V. „Hradec Králové – Ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová Studie K významu účasti veřejnosti při Ochraně životního prostředí". Envigogika, roč. 9, č. 2, listopad 2014, doi:10.14712/18023061.451.