Dlouhá, J. „Zpráva O výsledcích Světové Konference Ke vzdělání Pro udržitelný Rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO Pro vzdělávání Pro UR". Envigogika, roč. 9, č. 2, prosinec 2014, doi:10.14712/18023061.461.