Bartoš, J., a T. Matějček. „Rozvíjení environmentálních Postojů Z Pohledu učitelů Na 2. Stupni základních škol". Envigogika, roč. 10, č. 2, září 2015, doi:10.14712/18023061.475.