Dlouhá, J. „Úvodník 10 (1)". Envigogika, roč. 10, č. 1, červen 2015, doi:10.14712/18023061.486.