Dlouhá, J. „Úvodník 2015/X/2". Envigogika, roč. 10, č. 2, září 2015, doi:10.14712/18023061.497.