Hickman, M., C. Beard, a A. Inkster. „Návrat Do ráje: Vztah starších Horolezců K přírodním místům". Envigogika, roč. 10, č. 3, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.502.