Dlouhá, J., a J. Dlouhý. „Kompetence vysokoškolských učitelů Pro udržitelný Rozvoj – analýza Situace V Regionu střední a východní Evropy". Envigogika, roč. 10, č. 3, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.507.