Dlouhá, J., J. Dlouhý, a D. Kapitulčinová. „Metodika Tvorby a využití případových Studií Ve výuce a Formou Open Educational Resources (OER)". Envigogika, roč. 11, č. 1, duben 2016, doi:10.14712/18023061.515.