Hrubošová, P., and J. Přerovská. “According to Czech Parents, Children Spend Little Time Outdoors”. Envigogika, Vol. 11, no. 1, Oct. 2016, doi:10.14712/18023061.523.