Zahradník, M., a J. Dlouhá. „Metodika analýzy aktérů". Envigogika, roč. 11, č. 1, květen 2016, doi:10.14712/18023061.527.