Urban, J., T. Chabada, a J. Skalík. „Jaký Efekt Mají Klimatické kampaně? Využití Metodiky Pro Hodnocení Dopadu klimatických Kampaní". Envigogika, roč. 12, č. 2, prosinec 2017, doi:10.14712/18023061.557.